Hva er prinsippet om aktiv karbonadsorpsjon

Rensende vann med adsorpsjonsmetode for aktivert karbonfiltermateriale er å bruke sin porøse faste overflate, fjerning av organisk materiale eller giftige stoffer i vannet, slik at vannet blir renset. Forskningen viser at det aktive karbonet har en sterk adsorpsjonskapasitet for organisk materiale med molekylvekt i området 500-1000. Adsorpsjonen av aktivt karbon på organisk materiale påvirkes av porestørrelsesfordelingen og egenskapene til organisk materiale, hovedsakelig av polariteten og molekylstørrelsen til organisk materiale. Den samme størrelsen på organisk materiale materie, jo større oppløselighet, desto sterkere hydrofilitet, aktivert karbon på dets adsorpsjon av det verre, tvert imot, løseligheten av liten, dårlig hydrofilitet, svak polaritet av organisk materiale som benzenforbindelser, fenolforbindelser har sterk adsorpsjonskapasitet. Vannrensing aktivert karbon brukes vanligvis til vannrensing, fjerning av luktlukt, fjerning av tungmetaller og tykktarm i vann, forbedre kvaliteten på vann, tappevann, rent vann, høy rent vannbehandling av det ideelle materialet. Det kan også brukes til dyp rensing av kloakk.


Innleggstid: 10-20-2021